لطفا صبر نمایید
شناسه کاربر (ایمیل) کلمه عبور
 
  

ثبت نام

کلمه عبور را فراموش کرده ام

خوش آمدید

اگر تصمیم به ایجاد فرم آنلاین برای جمع آوری و ثبت داده های با کیفیت گرفته اید، شما در جای درستی قرار دارید!
ما سعی می کنیم خدمات زیر را سریع و آسان ارائه دهیم:

امکان ساخت فرم جمع آوری داده و پرسشنامه آنلاین!

 • نیازی نیست برای طراحی پرسشنامه، به مباحث تکنیکی و مشکلات اجرایی آن فکر کنید
 • نیازی به رزرو آدرس اینترنتی و یا اجاره سرور، میزبانی وبسایت، نگهداری پرسشنامه ها و داده هایتان ندارید
 • انواع مختلف پرسشهای استاندارد گزینه ای، چند گزینه ای، رتبه بندی، متنی و یا عددی، تصویری، جدولی را در طراحی پرسشنامه استفاده کنید
 • پرسشنامه ها متناسب با سناریویی که شما تعیین می کنید، ایجاد می شوند، سناریو را می توانید متناسب با نوع پاسخ تعریف کنید
اطلاعات بیشتر...

"باتحقیق" امکان جمع آوری آنلاین داده ها را آسان نموده است!

 • نیازی به چاپ فرم، مصاحبه حضوری و هزینه های اضافی نیست
 • نیازی به چاپ فرم، مصاحبه حضوری و هزینه های اضافی نیست
اطلاعات بیشتر...

داده ها، در هر زمان و هرکجا که باشید در دسترس شما قرار دارد!

 • با سرویسهای فعلی و آینده ما، بر روند جمع آوری داده ها و وضعیت کمی و کیفی آن نظارت کنید
 • داده های جمع آوری شده را با معیار خودتان هر وقت که لازم دارید با فرمت Excel استخراج کنید
اطلاعات بیشتر...

"با تحقیق"برای شما فراهم نموده است:

 • امکان ساخت فرم ثبت داده و پرسشنامه آنلاین
 • امکان جمع آوری آنلاین داده ها
 • امکان دسترسی به داده ها در هر زمان و هر مکان
 • انواع مختلف پرسشهای استاندارد گزینه ای، چند گزینه ای، رتبه بندی، متنی و یا عددی، تصویری، جدولی را در طراحی پرسشنامه استفاده کنید
 • پرسشنامه ها متناسب با سناریویی که شما تعیین می کنید، ایجاد می شوند، سناریو را می توانید متناسب با نوع پاسخ تعریف کنید
 • نیازی به رزرو آدرس اینترنتی و یا اجاره سرور، میزبانی وبسایت، نگهداری پرسشنامه ها و داده هایتان ندارید
 • با سرویسهای کنترلی خودکار، به شما کمک می کنیم داده های با کیفیت جمع آوری کنید
 • داده های جمع آوری شده را با معیار خودتان هر وقت که لازم دارید با فرمت Excel استخراج کنید
 • با سرویسهای فعلی و آینده ما، بر روند جمع آوری داده ها و وضعیت کمی و کیفی آن نظارت کنید
اطلاعات بیشتر...